#2 Dette jobbet jeg med på BET

BET-seksjon står for basal eksponeringsterapi, dette er en veldig spesiell måte å jobbe på. Det er kun BET-seksjonen i Norge som jobber på denne måten. De har lenge bare tatt imot pasienter fra Viken fylke, som da blir den lokale behandlingsplassen, men har nå begynte å ta imot folk fra hele Norge. De jobber på en måte som er veldig vanskelig å skjønne seg på, men samtidig er det veldig spennende.

Når jeg kom på BET første gangen gikk jeg fra 2 til 1 bemanning til å være alene til en hver tid. Dette i selv selv en jo en måte vanlig steder i helsevesenet ikke gjør. Men BET gjør dette, og mener at du skal behandles som et likeverdig menneske, men rett på egen valg og beslutninger. Det å bli passet på er ikke en del av behandlingen. Du skal selv klare å si ifra hvis du trenger hjelp, og du skal selv ta ansvar for eget liv.

På BET er det ikke forskjell på en psykolog, miljøarbeider eller kontoransatt når det kommer til faste samtaler. Jeg fikk aldri vite på forhånd hvem jeg skulle snakke med på min faste samtale. Dette fordi jeg ikke skal kunne planlegge samtalen min! En dag hadde jeg kanskje samtale med en lege, en annen dag en miljøarbeider og en annen dag en psykolog. Selv om de hadde helt forskjellig utdanning, helt forskjellig roller var samtalene fortsatt det samme. Jeg merker ikke forskjell på om jeg snakket med en overlege eller en miljøarbeider. Jeg fikk like god og nyttig samtale av en miljøarbeider som med en overlege. Noen ganger var det også enklere å snakke med noen som jeg følte ikke hadde så mye makt.

På BET er dem veldig opptatt av hvilken medisiner du går på. Dette er en ting som ikke har vært så viktig for min del, da jeg føler jeg går på noe som fungere fint for meg per idag. Mens BET gjerne vil at noen av medisinene skal bort. Jeg følte selv at dette ikke var et problem jeg ønsket å ta tak i nå. Jeg føler det er andre ting som er viktigere å ta tak i enn medisinene, så dette var helt klart et diskusjonstema hver uke. Denne gangen valgte jeg å bli værende på de medisinene jeg står på og ikke gjøre noen endringer der, men dette kan jo forandre seg ved neste runde.

På BET blir du behandlet som et likeverdig menneske. Du blir ikke sett på som syk, de ser heller på meg som en person med mange egenskaper, men som har noen hindringer på veien, som må ryddes opp i. Og lære å ikke flykte fra det som er vanskelig og tungt, men heller klare å bære med seg det som er vanskelig og tungt på en hensiktsmessig måte. Du blir ikke kvitt det vanskelig og vonde, men du kan lære deg å leve med det vanskelig og vonde.

BET lærer folk til å ikke flykte fra det som er vanskelig. Ikke flykte fra det man er redd. Vi går ikke nødvendigvis inn og snakker om ting som har skjedd i livet. Det skjer veldig sjeldent, men vi snakker mer om hva som skjer inni kroppen når jeg blir redd, mister kontroll, tyr til selvskading osv. Jeg skal analysere hva jeg kjenner skjer inni kroppen min når ting blir vanskelig. For eksempel at pulsen øker, jeg blir mer urolig, hjertebank, skjelvinger osv. Vi går også inn og ser på hvordan sitter jeg nå, og hvorfor sitter jeg sånn. Gjør jeg det fordi det er trykt, eller fordi jeg er redd. Så kan jeg bli invitert til å sette meg på en annen måte. Dette for å kjenne på hvilken følelser som dukker opp når jeg da setter meg på en annen måte. Endrer pulsen seg, puster jeg med magen eller med brystet, blir jeg urolig osv. Dette er den måten dem jobber på.

Mange tenker kanskje at det er rart at man ikke snakker om det som har vært traumer i fortiden. Går inn å jobber med å klare å legge det bak seg, men sannheten er at smerten blir aldri borte. Uansett hvor mange ganger du snakker om det blir aldri smerten borte. Den smerten må jeg lære meg og leve med, i stede for å flykte fra den. Jeg vil alltid ha smerten med meg, men jeg kan også lære meg og leve med smerten, og ikke mot smerten.

Liker