Bent høie åpne øynene og stopp dette!

Det store temaet i Innlandet er nå oppe for fult. Skal Reinsvoll og Sanderud legges ned og flyttes til storsykehuset? Det er nå mange som kjempe for at disse plassene skal bevares. Og dette er jeg helt klart enig i. Vi kan ikke tenker økonomi i alt som er i landet. Vi må tenke på hva som er bra for folk også. Det å flytte akutt psykiatriske plasser til storsykehus, er IKKE en bra løsning. Så Bent Høie stopp opp og tenk på de som faktisk trenger disse plassene. Tenk på de som trenger disse plassene for at livet ikke skal gå tapt. Skal vi virkelig legge ned plasser som redder mange liv? Det er helt hårreisende spør du meg!

Jeg er selv en pasient som har vært innlagt på Reinsvoll mange ganger. Jeg er fortsatt en pasient som er mye innlagt på Reinsvoll. Jeg hadde ikke levd i dag hvis Reinsvoll ikke hadde eksistert. Hadde det ikke vært for dem hadde livet mitt hver bort, og det er ikke bare jeg som sliter her i landet. Det er mange som sliter og som trenger denne hjelpen. Skal vi tenke økonomi framfor liv og helse. Skal vi få mindre plasser i akutt psykiatrien, når det allerede er alt for lite plasser til folk fra før? Det kommer fram i media at det vokser med psykiatriske pasienter. At det blir fler og fler som blir syke, og nå skal vi legge ned plasser der folk kan få hjelp, og flytte det noe som vil gjøre at det blir mindre plasser, større avdelinger og enda mer uro. Dette går faktisk ikke. Dette må stoppes!

Det å flytte Reinsvoll og Sanderud til et storsykehus vil påvirke oss pasienter i stor grad. Det vil bli enda mindre plasser, noe som kan føre til at dem som virkelig tenger det, ikke får den hjelpen dem trenger. Vi pasienter vil miste friheten, vi vil miste roen, vi vil miste mye av det vi er avhenge av for å komme oss på beina igjen.

Hvordan skal pasienter få tilgang på gåturer? Hvordan vil det bli om akutt plassene blir større avdelinger? Har dere som styrer dette egentlig tenkt på hvordan dette vil bli for oss pasienter? Det tror jeg neppe. På Reinsvoll har vi muligheten til å gå tur, noe som du har krav på som pasient. Reinsvoll ligger på en plass der pasienter kan få ro og slappe av. Reinsvoll ligger på en plass der man er skjermet fra hverdagslivet. De har muligheter til å gi pasienter luft og turer som kan være med på å gjøre ting bedre for folk. Flyttes dette til et storsykehus vil vi miste masse. Skal vi få en luftegård som vi kan sitte i? Isåfall vil ikke det hjelpe stort. Det å få den turen når ting er tøft og vanskelig kan kanskje være det som gir pasientene litt mer positivitet i alt det mørke.

Så kan vi jo ser litt på andre som ferdes ved et sykehus. Små barn som overhode ikke skal oppleve å se en person skade seg, prøve å ta livet sitt og bli stoppet av dette av 10 ansatte som ligger over pasienten for å ha kontroll. Det er ikke sånn at selv om en pasient får gå en tur så skjer det ingenting. Pasienter kan prøve å rømme, finne ting å skade seg med, prøve å ta sitt eget liv. Dette skal ikke barn oppleve å se. Dette er noe som vil gå utover både pasienter og andre privatpersoner. Samtidig vil ikke psykiatriske pasienter lenger være skjermet. Det vil ikke være ro rundt oss. Noe som er viktig for så mange.

Så hvordan blir det for oss pasienter om det blir større avdelinger. Jo dette kan skape mer uro for pasienter. Si det er en veldig utagerende pasient på avdelingen, kan dette også påvirke resten av avdelingen. Nå du selv er langt nede skal det ikke mye til for at du selv syns ting blir vanskelig når det er en utagerende pasient på avdelingen. Skulle vi få større avdelinger vil dette bli et enda større problem både for pasienter og ansatte på avdelingen.

Så nå helseminister Bent Høie være så snill og ta grep. Hver så snill og stopp denne utbyggingen, og tenk på alle som blir rammet av dette. Dette vil ramme mange mennesker. Dere kan ikke mene av vi skal tenke økonomi framfor liv og helse. Tenk på de som trenger denne plassen. Jeg hadde ikke levd idag om SI Reinsvoll ikke hadde kunne tatt meg imot, alle de gangene de har tatt meg imot. Og jeg vet at det er så mange andre som også har den historien. Så åpne øynene før det er for sent, og stopp dette. Vi kan ikke gjennomføre dette. Selv om dette er et stort tema i Innlandet akkurat nå, gjelder dette også generelt Psykisk helsevern i hele Norge.

Liker