En usikker tid i vente

Som alt annet er alt satt på vent i disse coronatider, noe jeg skjønner. Men det vil også si at mine samvær med barna er mine også er avlyst på ubestemt tid. Det skal ikke gjennomføres samvær med barna i disse tider og det gjelder ikke bare meg men alle. Så alt av besøkshjem, samvær med foreldre og besøk til alle andre er ikke tillat nå. Jeg kan selvfølgelig skjønne det, selv om det er trist og vanskelig for meg å ikke vite når jeg får se barna igjen.

Rett før det ble alle samvær ble satt på vent, ble det også forandringer i samværene. Det ble fattet at jeg skulle få en ny trygghets person til jenten under samvær. På alle samvær har barna en trygghets person. Noe som er veldig bra og viktig for barna. Når barna ikke ser foreldrene sine kan det være godt å ha med seg en som dem ser oftere og som dem er trygge på. I mitt tilfelle har jeg også en trygghets person under samvær. Dette for at jeg skal kunne ha noen å snakke med etter samværene er over. For at jeg skal kunne få ut mine tanker etter samværet, og dette er enklere å gjennomføre hvis jeg har hatt en person her.

Men siden dette ble en endring rett før coronatider her det ikke blitt satt inn noen ny trygghets person for jentene enda. Og det kan heller ikke bli noe nytt samvær med jentene før en ny trygghets person er oppnemt, og så når det åpnes for samvær med barna igjen er det mye som som på plass før jeg kan ha samvær med jentene igjen.

Jeg personlig syns det er veldig vanskelig og gå å ikke vite når jeg skal se barna mine igjen. Jeg syns dem er vanskelig å forholde meg til, men samtidig har jeg veldig forståelse for at situasjonen er som den er. Jeg føler det er mye som er usikkert i tiden framover meg, og det er en ting som er vanskelig. Jeg er en person som liker og vite hva jeg har å forholde meg til i tiden framover og prøve å legge opp hverdagen etter dette. Men jeg må bare gjøre det beste ut av den situasjonen jeg er i nå, og godta at ting er litt usikkert eller uvist.

Liker