Forhindre suicidal forsøk og destruktive handlinger!

Som jeg har vært åpen om på bloggen så har jeg mange psykiske problemer. Jeg har fått endel spørsmål om hvorfor jeg må ha det tilsynet jeg har, så derfor velger jeg å skrive et innlegg om dette. Jeg har en stor forhøyet suicidal fare, noe som gjør at jeg har behov for kontinuerlig tilsyn, for å få hjelp til å komme igjennom de situasjonene det suicidal forsøk kan forekomme. Det vil si at personale kan bryte inn og hjelpe meg før jeg handler i destruktive handling, altså handling der jeg er til fare for meg selv. De skal også være her for å skape trygghet. For at jeg skal føle at jeg har hjelp rundt meg når ting blir vanskelig.

De kan selvfølgelig aldri klare å stoppe alle disse tingene, så noen ganger må jeg inn på Reinsvoll for få enda mer hjelp. Men det har også mye med at det skal skapes trygghet i hjemme for min del, og for at vi skal klare og komme gjennom tunge tider uten tvangsinnleggelser. Men jeg er en person som syns det er veldig vanskelig å snakke når ting er vanskelig så der er det en stor jobb å jobbe med.

På sikt håper vi jo også på bedring. At jeg skal kunne klare å trappe ned på tilsyn. At jeg kanskje etterhvert skal klare meg med 1 person på meg i stede for 2, og enda lengre klare meg uten dette tilsynet. Men dette er jo mer langsiktige mål. Men i hovedgrunn er dem her for å forhindre suicidal forsøk, destruktive handlinger, at jeg skal ha en trygghet rundt meg, ha noen å snakke med når ting er vanskelig og noen som kan hjelpe meg til å håndtere vanskelige situasjoner.

Liker