Hvordan kan kommuniskasjon være så viktig?

Kommunikasjon i et forhold er veldig viktig. Det å kunne snakke om ting og løse ting på en god måte. Det å kunne være trygg nok på partneren til å kunne ta opp det som faktisk brenner, før det går for lang. Og det å klare å se hverandres sider. Jeg har aldri opplevd å være i et forhold der kommunikasjonen har vært god. Jeg har aldri vært i et forhold der jeg har blitt sett som den jeg er, og kunnet åpne meg uannsett hva. Men sammen med Christopher her jeg alt dette.

Jeg og Christopher har en veldig god kommunikasjon. Vi snakker om alt og da menner jeg virkelig alt. Vi kan sitte i mange timer og snakke om ting og er så og si alltid veldig enig. Vi som alle andre kan være uenig i noen ting. Og noen ganger kan det komme en diskusjon, men dette er helt normalt for alle mennesker. Jeg har lenge trodd at jeg har hatt god kommuniksajon med folk rundt meg lenge, men etter jeg møtte Christopher ser jeg at det ikke helt har vært tilfelle. Den kommunikasjonen jeg og Christopher har jeg aldri vært borti før.

Jeg har vært igjennom noen tøffe år, og selv om jeg nå har vært under behandling og begynte å finne veien tilbake til livet, er jeg fortsatt ikke ferdig. Det tar tid å komme seg opp igjen, og bryte vante mønset. Men den forståelsen jeg får av Christopher er helt unik. Det har jeg aldri opplev før. Har jeg en tøff dag eller noen tøffe timer er har der for meg heletiden. Han tar seg tid til å snakke med meg, og med han klarer jeg faktisk å åpne meg. I så mange år har jeg gjort alt for å skjule at jeg ikke har det bra, fordi det alltid har ført med seg så mye hysteri, mens nå kan jeg si ifra og dagen fortsetter på en måte. Den blir tilpasset, men dagen går likevel videre.

Det er utrolig godt å ha en som virkelig fortår meg. En som tar seg tid, og en jeg kan snakke med om alt. Det å bare få være Emilie og ikke en bruker. Det å bli hørt når ting er vanskelig og ikke føle at han gjør det bare fordi han må. Jeg har lenge trodd at livet bare er sånn at andre bestemmer over meg, og at det jeg føler ikke er greit, men Christopher har klart å snu dette. Og det er jeg evig takknemlig for. Det at han har vist meg at livet kan bestå av så mye mer, og at det jeg føler og menner faktisk er greit.

Liker