Innlåst på en lukket psykiatrisk avdeling

Det å være innlagt på en lukket psykiatrisk avdeling tror jeg det er mange som har veldig feil inntrykk av. Det er mange som tenker at er man innlagt på en lukket psykiatrisk avdeling så er man gal. Dette er overhode ikke sant. Jeg har vært innlagt på en lukket psykiatrisk avdeling flere ganger. Og er det er sted man finner mange fint og gode mennesker så er det akkurat inne på sånne avdelinger.

Det er mange grunner til å være innlagt på en lukket avdeling. Det er ingen som er gale. Man har problemer man må ha hjelp til å mestre, eller er i en situasjon der det ikke er forsvarlig å være ute i samfunnet. Det kan være at du er psykotisk, suicidal, deprimert osv. Det er veldig mange mange grunner til å være innlagt, og det er ingen av dem som er innlagt som er gale. Jeg ser heller at personen er i en fase i livet der dem trenger hjelp til å takle hverdagen riktig.

Når du er innlagt på en lukket avdeling er alle dører ut låst. Du kommer deg ikke ut uten personalet eller hvis du ikke har fri utgang. Men når man er innlagt på en sånn avdeling har alle hver sine grunner til å være innlagt, og ut ifra omfanget til hvorfor du er innlagt har du også tilsyn der etter. Du kan ha VO tilsyn som vil si at du kan være alene, og at personalet bare kommer innom en gang i ny og ned pluss at dem kommet innom med medisiner om du bruker dette. Utenom det så er du da i såpass god form at du klarer å si ifra om du trenger hjelp. Eller fins et et tilsyn som kalles IO5, IO10, IO30 ovs. Det vil si at du kan være alene med at personalet da skal se innom der Hver 5 minutt, 10 minutt, 30 minutt osv. Det er veldig inviduelt da hvor ofte personalet da skal se innom. Da er du kanskje istand til å klare deg litt selv, men likevel avhenge av hjelp til å se at alt går fint.

Så har de det tilsynet som heter KO. Det er det jeg stort sett har når jeg er innlagt. Det vil si at personalet til en hver tid skal være inne hos deg, følge deg på do, dusj og ja egentlig overalt. Da skal dem til enhver tid følge med på deg. Da er du ikke istand til å ta vare på deg selv. Når du har et sånn tilsyn skal personalet til en hver tid kunne se hendene dine. Er du i sengen kan du ikke ha hendene under dynen f.eks. Også kan du etterhvert få IO2 det vil si at personalet fortsatt er inne hos deg til en hver tid, men da kan du gå på do selv f.eks. Du har da lov til å være alene i 2 minutter. Så bruker du lenger enn 2 min på do må personalet se til deg. Da kan personalet gå ifra i 2 min, men ikke lenger. Da har du kanskje noe kontroll selv men likevel ikke istand til å ta fullt ansvar selv.

Mange spør meg om jeg syns det er skummelt og ligge inne på en lukket avdeling. Fordi folk kan være så uforutsigbare, men sannheten er nei, det er ikke skummelt. Kommer det inn en pasient som kan være til fare for andre, lager for mye uro inne på avdelingen, eller påvirker andre pasienter i negativ forstand. Er ikke de ute i miljøet sånn som andre pasienter. Da ligger dem på noe som kalles skjerming. Det er en egen gang i avdeling. Når du er innlagt der, har du et litt større rom med litt andre møbler og litt mer sikkert rom. Da har du ikke lov til å være i felles arealet sammen med andre. Da har du kun lov til å være på rommet ditt. Og da er det alltid noen utenfor rommet ditt som passer på at du holder deg der, og også passer på deg, om det trengs. Så ja det kan komme inn alt av pasienter inn på avdelingen men leger og ansatte jobber med dette dagelig, og sørger for at det skal være trygt for alle.

Noen lurer kanskje på om man får lov til å gå ut når man er innlagt på en sånn avdeling, og ja det kan du få lov til, men igjen så kommer det an på forsvarligheten. Du kan ha ingen utgang, da kommer du ikke utenfor de låste dørene. Eller så kan du ha utgang med 2, utgang med 1 eller fri utgang. Dette igjen kommer an på tilstanden din. Har du utgang med 2 så er det to personalet som skal være med ut, har du utgang med 1 så er det et personal som skal være med, og har du fri utgang kan du gå ut alene. Men dette er veldig forskjellig og veldig strengt. Ser personalet at du ikke er istand til å gå ut, kan dem nekte deg å gå ut uansett hvilken utgang du egentlig har.

For at dette innlegget ikke skal bli for langt kan jeg skrive litt mer om hvordan det er med innkomst, og andre ting dere kanskje lurer på i et nytt innlegg. Så har du noen spørsmål rundt det å ligge på lukket akutt psykiatrisk avdeling kan du kommenterer under så kommer det et innlegg igjen, men litt mer info om hvordan en sånn avdeling fungere.

Liker