Kjærligheten vil du aldri angre på!

Hva tenker du når du hører psykisk helse? Hva tenker du når du hører tvangsinnleggelse, beltelegging, tvangs medisinering og lukket akuttavdeling. Jo jeg tror mange har blanda tanker rundt dette. Mange vet kanskje ikke helt hva dette er, mange tenker at de som er igjennom dette er gale. Mange lurer kanskje på hvordan man kan ødlegge familien sin og skuffe dem så mye. Noen vet kanskje hva dette innebærer, kanskje har du vært i situasjonen selv. Men uansett dette er et veldig tabu tema. Og når folk vet du har vært igjennom disse tingene trekker de seg unna, og ser på deg som den syke.

De trekker jeg kanskje unna fordi de er redde for hvordan de skal forholde seg. Redde for utfallet av situasjonen. Redde for å si eller gjøre noe feil osv. Og dette handler mye om uvitenhet. Ja det er skummelt det skjønner jeg. For du som sitter der og har et psykisk sykt familiemedlem eller en venninne som er psykisk syk, er kanskje redd for å si eller gjøre noe feil som kan ende med drastiske konsekvenser, og du vil kanskje ikke sitte der og tenke at dette var det siste jeg sa til deg, og for all del jeg skjønner godt at dette kan være skummelt, men for dem som sitter der å er psykisk syk syns det kanskje er enda vanskeligere å sitte der og miste venner, bli behandlet som "syk".

Det å være psykisk syk er overhode ikke lett, fordi det fins ingen fasit. Fordi du har ikke brekt et bein og folk ser det. Men folk vet kanskje, og trekker seg unna fordi de er redde. Og hvorfor er folk redde når dem hører psykisk helse. Jo nettopp fordi det er for lite kunnskap rundt dette. Vi skal ikke snakke om psykisk helse, vi skal ikke dele om psykisk helse. Dette skal man være stille om, men HALLO folkens vi er i 2020. Vi må snakke om dette. Det er så mange i dagens samfunn som sliter psykisk på en eller annen måte. Omtrent alle mennesker opplever en psykisk knekk i løpet av livet, og vi må begynne å snakke om det.

La oss si du har en venninne som får psykiske problemer etterhvert i vennskapet, skal du da være vennen som trekker seg unna, fordi du blir redd. Eller skal du være den vennen du alltid har vært og støtt vennen din? Jo, hva er best for venninna di. For min del ihvertfall så er det godt å ha den vennen jeg alltid har hatt. Ha en venninne som ikke endrer holdninger til meg. Ikke ser på meg som den syke, men heller er der når jeg trenger det, og støtter og hjelper til som du ville gjort med med hvem som helst annen venninne. Vi psykisk syke er ikke farlige, men vi har våre utfordringer.

Uansett hvordan det går og hvordan det ender tror jeg folk vil angre mer på at de trakk seg unna om det gikk galt. Jeg ville ihvertfall angret. Jeg ville heller ståtte der, og støttet. Ja jeg ville kanskje tenkt hva kunne jeg gjort annerledes eller hva gjorde jeg feil. Men etterhvert som tiden går ville du kanskje klart og tenkt at jeg gjorde ihvertfall mitt beste. Jeg var der og støttet det jeg kunne. Vi er i 2020 og vi er nødt til å få ting fram i lyset. Være en venn, støtt og hvis kjærlighet til dine nærmeste. Du vil aldri angre på at du har gitt kjærlighet.

#nouwseptemberchallange

nouw.com/nouwseptemberchallange

Liker