Meg som kristen!!

Jeg er ikke vokst opp i en kristen familie. Å være kristen for meg er både vanskelig og lett. Når jeg var liten har jeg vært med i et kristen barnekor. Og jeg har vært med i speideren i 7 år. Når jeg var mindre var jeg veldig usiker på hva jeg skulle tro. Det var liksom ingen hjemme som var kristene så kunne jeg være det data spørte jeg meg selv. Jeg var litt usikker. Men jeg valgte tilslutt og tro.. Det bvar ikke noe jeg så til alle, for de ville bare si at nei, det som står i bibelen er bare tull. På den tiden viste jeg ikke så mye av hva som sto i boken, men jeg hadde jo hørt litt. det lille jeg hadde hørt var nok til å få troen.

I 2009 tror jeg, var det jeg fant ut 100% at dette var noe jeg virkelig ville tro på. Jeg og Karina dro til DM festivalen i Arendal på en sang\danseleir. Den leiren var kristen, og når jeg var der fikk jeg liksom kjent litt på dette. Det er mye lettere å være kristen når du er i et kristent miljø. For når jeg kom hjem igjen ble det litt vanskelig å holde på troen, fordi ingen andre var kristene.

I fjor var jeg på konfirmantleir i Kragerø. Da fikk jeg enda mer innblikk i ossen kristendommen var ogsånt. Der var det ikke vanskelig å være kristen for det var så mange som hva det. Det ble en helt noemal ting. Når den uken var ferdig, og jeg kom hjem var det bare å prøve å beholde det kristene i meg. Det var ikke lett, men jeg fikk det til. Jeg dro på gjennsynstreff og leste litt i biblen. Og var det noe jeg ville be for eller om gjorde jeg det. Selvsakt var det litt vanskelig, men jeg fikk det bedre til. Men jeg åpnet meg ikke direkte som kristen hjemme. Det var litt ferm og tilbake, men det kom det å.

I år valgte jeg å dra tilbake til Kragerø. Komme tilbake til det gode miljøet. Men i år var det bedre, du ble liksom kjent med alle. Det når du reiser på Teen Camp som vi var på først uka ble du så godt som kjent med alle, fordi det var så sykt bra miljø og så mye som skjedde felles. Jeg bar også på Hekta andre uka i Kragerø. Det var også veldig gøy og et fint miljø. Da hang vi mer med dem vi ble kjent med første uka og ble kjent med noen til. Når jeg var der var liksom alle rundt meg kristene å vi kunne be sammen og snakke om hva kristendom var for oss. Også diskuterte vi litt om hva vi mente.

Nå i dag er jeg kristen i en ukristen familie. Det kan være både lett og vanskelig. Hvis det er noe jeg ikke helt finner svar på finner jeg bare biblen og leter litt. og driter i hva andre sier jeg er kristen og det får de bare godta.

Dagens bibelord:

Luk 10, 25-37:

Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» Jesus tok dette opp og sa:
«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød.
Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: ?Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.?
Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»

Savner dere! <3

-Er du Kristen ?

-EmilieAuli-

Liker