Planene mine kommer ikke alltid i mål

Vi alle har mål som vi vil klare. Mål som vi ser fram til og mål som er mulig å få iland. Men blir det alltid som vi ønsker? Kommer vi i mål i tide? Går egentlig målene etter planen? Det er mange ting vi tenker at vi skal klare, men det ikke like lett alltid. Ting forandrer seg fort. Jeg hadde for eksempel en plan om å gjøre ferdig skolen og flytte ut før jeg fikk et barn, men det ble ikke sånn. Jeg ble gravid når jeg begynte VG1, og måtte derfor ta meg et friår i år. Men selv om planene mine ikke gikk etter planen går det helt fint. Jeg har fått meg mange nye planer og vet at om de ikke kommer imål så må jeg bare finne meg nye planer. Alle planer vi lager skal ikke gå i mål. Vi må prøve og feile. Ingen klarer alt, og det er viktig å huske. Du trenger ikke å få i mål alle planene din for å lykket. Noen klarer vi ikke, men da er det bare å finne et nytt mål.

Liker