Psykisk helse er for tabu

Igår var den store dagen for psykisk helse og selvmord. Dette er helt klart en vikitig dag og en dag jeg i all hovedsak mener er bra at vi har. Jeg rakk ikke selv og skrive noe igår og tar det derfor idag. Men det å kunne snakke og dele om det så tabu tema er helt klart veldig viktig. Psykisk helse må fram i lyset. Det må snakkes om og det må godtas. For vi lever i et samfunn med masse forskjellige mennesker som sliter på hver sine måter. Det skal være greit og ha problemer og det skal være greit og ha det bra.

Det blir på mange måter som en kreftpasient. Det velger ikke å få kreft, men må leve med diagnosen eller sykdommen. Det samme er det for en som er psykisk syk, vi velger ikke å bli syke, men vi må lære oss og leve med sykdommen. Det burde ikke være noe mer tabubelagt å slite psykisk enn å være fysisk syk. Alle har en bagasje å leve med, alle har sine problemer og noe sliter mer en andre, men det betyr ikke at dem er noen dårligere mennesker enn andre.

Jeg opplever ofte å møte på folk jeg kjenner som jeg sier hei til, men som jeg ikke får noe hei tilbake fra f eks. Men det er ikke noe farlig og si hei til meg selv om jeg sliter psykisk. Ja jeg har en hverdag som kan være tøff, og til tider være alvorlig og livstruende, men jeg må jo si at det gjør vondere når folk ignorerer meg enn når dem er koselig å sier hei tilbake. Jeg sliter kanskje psykisk men tenk på hva den heien kan bety for resten av dagen min og ikke bare meg men til alle andre også!

Mange er redd for å gjøre feil rundt psykisk syke pasienter. De trekker seg kanskje unna fordi det er enklere å forholde seg til. Noen er redd for å svare fordi du aldri vet hvordan den psykisk syke reagerer, men jeg tror og mener det er viktig å behandle oss litt som du ville behandlet en frisk person. Ja vi har våre problemer, og til tider ikke klare og holde ut hverdagen eller se rasjonelt på ting. Vi kan være så langt ned at vi bare ser en vei. Men vi er ikke farlige og det er heller ikke farlig og snakke til oss. Kanskje det er den samtalen du har med meg den dagen som gjør hverdagen min til en fin dag. Kanskje er du den som snur hverdagen min til noe positivt.

Vi må slutte å være redde for å snakke om Psykisk helse. Vi må slutte å gjemme oss fra hverdagen. Vi må tørre og snakke åpent om det. Og normalisere psykisk helse, for det er ikke en sjelden ting lenger. Det er så mange flere i verden som sliter psykisk som vi ikke vet om, nettopp fordi vi ikke tørr å stå fram. Vi er redd for hva andre vil tenke om oss! Men psykisk syke pasienter er ikke noe dårligere mennesker enn andre, men vi har en belastning i hverdagen som vi må lære å leve med! Ta imot hjelp, søk hjelp for det fins hjelp. Vi må ikke være redde for å be om hjelp!

#nouwseptemberchallange

nouw.com/nouwseptemberchallenge

Liker