Sjef i eget liv


Det å være på BET og jobbe med seg selv er å bli sjef i eget liv. Her lærer vi oss metoder til å takle de vanskelig tankene og følelsene. Vi som er her inne på BET har hatt en lang og brutal tid innenfor psykiatrien. Det har blitt brukt tvang, og mere tvang. Det har vært inn og ut av psykiatrien og akuttplasser. Etter man har holdt på i psykiatrien i noen år, blir kampen om å komme seg bort fra det bare vanskeligere. Det av den enkle grunn at du handler på måter du vet at funker for deg selv. Men det betyr ikke at du ønsker det.

Ingen på BET vil møte meg som en syk person. Men i helsevesenet ellers vil jeg kalles en syk person, med en lang liste med diagnoser. Ute blant folk vil jeg bli sett på som en syk person. Dette gjør noe med deg. Det gjør at du selv også begynner å se på deg selv som syk. Det er mye her på BET som jeg syns virker litt rart eller som jeg ikke tror på. Men det jeg sliter med er å takler vanskelig tanker og følelser. Jeg klarer ikke å bestemme over mitt eget liv. Fordi tankene og følelsene får bestemme utfallet.

Kald meg syk eller ikke syk. Ja jeg har problemer noe alle mennesker her, jeg har følelser som alle andre har, men jeg har problemer med å håndtere dem på riktig måte. For at jeg skal være sjef i eget liv, må jeg lære meg og kjenne signaler i kroppen. Jeg må lære meg at tanker og følelser ikke er vanskelig. Jeg må lære meg hvordan jeg takler de vanskelige tingene. Der er problemet mitt, jeg kjenner ikke hele følelses og tanke gangen min. Isteden for å stå i det vondt velger jeg å flykte fordi jeg er redd, og blir desperat. Jeg kan velge og fortsette å ha det sånn som nå, men det er ikke et liv jeg vil leve. Her på BET kan jeg lære og erfare hvordan jeg er sjef i eget liv, og det håper jeg at jeg klarer!

Liker