Skal du døpe ungen i kirken?

Hei. Jeg fikk et lite spørsmål for litt siden om ungen min skulle døpe seg i kirka og det er noe dere nå skal få et lite svar på.

Jeg er født i et hjem der alle er døpt i kirka, grunnen til at vi ble døpt i kirka når vi var små. Grunnen til at vi ble døpt i kirka var fordi det skulle være helt fritt, når vi skulle konfiermeres hva vi ville velge. Om vi ville velge og konfirmere oss i kirka eller borgelig. Hvis vi ikke hadde vært døpt så kunne vi fortsatt valgt, men ville vi da konfirmert oss i kirka måtte vi døpt oss først. Mammma, Stein Kjetil og søstrene min er ikke så veldig kristenen, men jeg er kristen. Så jeg vil veldig gjerne at den ungen skal døpes i kirka, men Martin skal selvfølgelig få være med å bestemme det. Men hvis det blir opp til meg skal ungen døpes i kirka. Egentlig på likt grunnlag som mamma, men også fordi jeg er kristen og syns det er mye kosligere å reise i kirka å døpe noen.

PS. kom med spørsmål til min spørsmålsrunde.

-EmilieAuli-

Liker