Tentamen!!

Hei alle sammen!! Nå er jeg klar for Nynorsk tentamen. Nå er det bare å dra på skolen og gjøre tentamen så bra jeg kan uten alt for mye skrive feil.. Lykke til til alle dere andre som har tentamen i dag.

Dagens bibelord: Sal 24, 1-10

En salme av David.
Jorden og det som fyller den, hører Herren til,
verden og de som bor der, er hans.
For han har grunnlagt jorden på havet,
grunnfestet den på strømmende vann.
«Hvem kan gå opp på Herrens fjell,
hvem får stå på hans hellige sted?»
«Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte,
som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed.
Han får velsignelse av Herren

og rettferd fra Gud, sin frelser.»

«Dette er en slekt som vender seg til ham,
som søker ditt ansikt, Jakobs Gud.»
«Løft hodet, dere porter,
ja, løft dere, eldgamle dører,
så ærens konge kan dra inn!»
«Hvem er denne ærens konge?»
« Herren, sterk og mektig
Herren, mektig i strid.»
«Løft hodet, dere porter,
ja, løft dere, eldgamle dører,
så ærens konge kan dra inn!

«Hvem er han, denne ærens konge?»

« Herren Sebaot, han er ærens konge.»

-EmilieAuli-

Liker