Tentamen!!

Hei alle sammen!! Nå er jeg klar for Nynorsk tentamen. Nå er det bare å dra på skolen og gjøre tentamen så bra jeg kan uten alt for mye skrive feil.. Lykke til til alle dere andre som har tentamen i dag.

Dagens bibelord: Sal 24, 1-10

1
En salme av David.
Jorden og det som fyller den, hører Herren til,
verden og de som bor der, er hans.
2
For han har grunnlagt jorden på havet,
grunnfestet den på strømmende vann.
3
«Hvem kan gå opp på Herrens fjell,
hvem får stå på hans hellige sted?»
4
«Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte,
som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed.
5
Han får velsignelse av Herren

og rettferd fra Gud, sin frelser.»

6
«Dette er en slekt som vender seg til ham,
som søker ditt ansikt, Jakobs Gud.»
7
«Løft hodet, dere porter,
ja, løft dere, eldgamle dører,
så ærens konge kan dra inn!»
8
«Hvem er denne ærens konge?»
« Herren, sterk og mektig
Herren, mektig i strid.»
9
«Løft hodet, dere porter,
ja, løft dere, eldgamle dører,
så ærens konge kan dra inn!

10
«Hvem er han, denne ærens konge?»

« Herren Sebaot, han er ærens konge.»

-EmilieAuli-

Liker