Tryggheten er hva du skaper selv

Det å ha en mamma og kunne lene seg på er gull vært. Det å alltid ha en armkrok å kunne krype inn i når ting ikke er greit. Det å kunne snakke med en som støtter deg uansett valg, tanker, meninger. De er kanskje ikke enig i alle valg, tanker og meninger, men likevel støtter dem barne sitt likevel. Eller det å dele gleder sammen, skape fine minner. For min del er det å ha en mamma helt klart noe av det viktigste for meg. Uten mamma ville jeg ikke klart og komme meg over alle dørstokkene på veien.

Jeg og mamma har i hovedsak et veldig bra forhold. Jeg vet jeg kan komme til hun når som helst. Jeg vet jeg kan snakke om jeg trenger det, og jeg vet at mamma alltid vil være der for meg hvis jeg trenger det. Men som alle andre har vi våre utfordringer å komme oss igjennom noen ganger. Men det er da alltid viktig for meg at vi kommer oss over det, og kan gå videre. Men selvfølgelig er ikke dette alltid like lett. Jeg fra mitt synd klarer kanskje ikke alltid å skjønne mammas meninger og mamma klarer kanskje ikke alltid å forstå mine, og dette tror jeg er ganske likt hos de fleste. Forskjellen hos oss er mine helseutfordringer.

Jeg kan mene en ting å tenke at det er det beste for meg f.eks. Mens mamma mener at ting må gjøres helt annerledes. Og dette kan jo gjøre at uenighetene kommer opp oftere. Mamma tar jo sin sak fordi hun vil meg det beste og det vet jeg ufattelig godt, men når du står i en diskusjon er det ikke like enkelt å se. Selv om vi har noen uenigheter, og jeg til tider kan føle på et savn av å ha noen å gå til, vet jeg uansett at mamma står der, selv om jeg ikke ser det der og da. Så ser jeg det i ettertid.

Men uansett hvordan forhold, hvordan situasjonen er rundt er det alltid godt å ha noen man vet alltid står der. Om det er en mamma, pappa, venninne eller kjæreste trenger alle alltid noen dem kan gå ting og få støtte. Og uansett hvem det er så vil dere møte motgang mot hverandre på veien. Man er ikke alltid enige og det er helt greit. Vi er alle mennesker å stå for forskjellige meninger og verdier. Det viktigste er at man vet at døra aldri stenges fordi man har hatt en diskusjon. Vi alle trenger "trygghets" personer rundt oss om det er mamma eller en venn.

Liker