Vi alle har en psykisk helse

Idag er den store verdensdagen for psykisk helse. Denne verdensdagen for psykisk helse ble stiftet i 1992. Dette er en dag som er for å fremme mer bevissthet om psykisk hele rundt om i verden. Det er faktisk over 150 land i verden rundt som er med på å fremme psykisk helse. Men det er i hovedsak frivillige som har hjulpet til med å skape åpenhet om psykisk helse i disse årene. Det er faktisk omtrent halvparten av den Norske befolkningen som vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet.

Det er så utrolig viktig at vi snakker høyt om psykisk helse. At vi ber om hjelp om vi trenger dette, for det kan være avgjørende for å håndtere problemene. Jeg syns det er helt sykt hvor stor del av befolkningen som opplever store psykiske problemer, og det som er enda mer skremmende er at tallene bare vokser. I dagen samfunn har vi så sykt mye press rundt oss. Det er kroppspress i sosiale medie. Det er masse forventninger til hvordan du skal leve livet ditt. Vi alle ha en psykisk helse. Alle mennesker har det, også er det å klare å leve med denne når ting blir vanskelig.

Jeg mener det er viktig at vi begynner å være mer åpnende om psykisk helse. Vi er nå i 2020 og vet egentlig folk hvor mye tabu det er rundt psykisk helse fortsatt den dag i dag? Jeg syns det er helt hårreisende hvor tabu ting fortsatt er til tross for så mange som faktisk sliter. Du skal ikke skamme deg for å slite psykisk. Det skal være greit å snakke om. Vi er i 2020 og må lære oss at psykiske problemer er noe som mange opplever. Vi må begynne å snakke. Vi må jobbe mot mer kunnskap og åpenhet. Alle har en psykisk helse og alle opplever den forskjellig. Jeg er glad vi har noen dager der dette er tema. Men vi må også lære oss til å være åpne om dette ellers også.

Liker